மார்ஃபி ரிச்சர்ட்ஸ்

உலகப் புகழ் பெற்ற வீட்டு உபயோகப் பொருள்கள் தயாரிப்பு நிறுவனமான மார்ஃபி ரிச்சர்ட்ஸ் 80 வருடங்களுக்கும் மேலாக தனது சேவையை வழங்கி வருகிறது. இந்தியாவில் பஜாஜ் நிறுவனம், மார்ஃபி ரிச்சர்ட்ஸ் சாதனங்களின் விற்பனையாளராக திகழ்கிறது.